Vi er forpliktet til å innhente oppdatert legitimasjon og kundeerklæring på våre kunder

Selv om du kan ha vært kunde hos oss lenge og vi kjenner deg når vi ser deg, er vi pålagt av norske myndigheter å kunne dokumentere at vi kjenner identiteten til alle våre kunder. Denne innskjerpingen i loven gjør at alle banker i Norge må be om oppdatert legitimasjon fra de kundene vi ikke har det på. I tillegg er alle norske banker pålagt å ha oppdatert informasjon om hvordan bankenes produkter og tjenester benyttes. Derfor må du som kunde fylle ut en kundeerklæring. 

Vi sender nå ut e-post eller brev til kunder med manglende legitimasjon og/eller kundeerklæring. Fristen for å levere godkjent legitimasjon og utfylt kundeerklæring er 31. oktober. Responderer du ikke innen fristen vil tilgangen til kontoene dine bli sperret. 

Oppdatert legitimasjon

Selv om du kan ha vært kunde hos oss lenge og selv om vi kjenner deg når vi ser deg, er vi pålagt å kunne dokumentere at vi kjenner identiteten til alle våre kunder. Alle norske banker er etter hvitvaskingsloven pålagt å innhente godkjent legitimasjon på alle sine kunder. Hensikten er å beskytte enkeltpersoner mot ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet.

Vi sender nå ut e-post eller brev til kunder med manglende legitimasjon og ber deg om å sende oss en god kopi av din legitimasjon innen 31. oktober. Pass er beste godkjente legitimasjon, og et krav for de kunder som har BankID, men vi godtar førerkort og bankkort med bilde for grunnleggende banktjenester. Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato, og nødpass godtas ikke. Kopien sendes til ahv@aurskog-sparebank.no. 

Du kan også komme innom banken med legitimasjonen din slik at vi kan skanne den. Har du ikke anledning til å komme på dagtid har vi utvidet åpningstiden på alle våre kontorer 15. og 17. oktober fra kl 08.00 - 20.00.

Dersom vi ikke har oppdatert legitimasjonen din innen fristen er vi forpliktet til å sperre tilgangen til kontoene dine. Kontoene kan åpnes igjen så snart vi har mottatt en god kopi av legitimasjonen din. 

Har du ikke pass eller annen godkjent legitimasjon må du ta kontakt med oss innen fristen 31. oktober slik at vi kan finne en løsning. 

Oppdatert kundeerklæring

Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger samt terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig. Dette for at vi bedre kan beskytte deg mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

Alle norske banker er etter hvitvaskingsloven pålagt å ha oppdatert informasjon om hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester. For å sikre at informasjonen vi har om deg er oppdatert, vil vi med jevne mellomrom be deg om å besvare noen spørsmål. Noen av spørsmålene kan oppleves som uvanlige. For eksempel hvor midlene dine kommer fra og om du er i familie med noen som er en såkalt "politisk eksponert person". Spørsmålene er samlet i et dokument som heter kundeerklæring.

Alle nye kunder må besvare kundeerklæring før de blir kunder i banken. Eksisterende kunder må besvare erklæringen med jevne mellomrom og erklæringen sendes blant annet ut via nettbank/mobilbank eller sammen med lånedokumenter. Det tar ikke lang tid å besvare spørsmålene. Vi antar at du kun vil bruke et par minutter på besvarelsen. Har du mottatt kundeerklæringen i nettbanken/mobilbanken din har du anledning til å utsette besvarelsen to ganger. Ved tredje innlogging må du besvare spørsmålene før du får tilgang til nettbanken/mobilbanken. 

Dersom du ikke svarer på spørsmålene, vil det dessverre medføre at vi må sperre tilgangen til kontoene dine.