Kjærlighetsforsikringer

Det er mye vi kan planlegge her i livet, men å forutse fremtiden kan ingen. Du kan ikke forsikre selve kjærligheten, men du kan forsikre deg av kjærlighet. For å beskytte de du er glad i, eller deg selv. Vi kaller det kjærlighetsforsikringer. Hos oss får du personlig rådgivning om dine forsikringsbehov.
  • Sikre gjenlevende partner med dødsfallsforsikring
  • Beskytte stabil inntekt med uføreforsikring
  • Beskytte barna mot følger fra sykdom og ulykke
  • Få økonomiske muligheter ved kritisk sykdom
Book møte med rådgiver

Våre fire vanligste kjærlighetsforsikringer

Dødsfallsforsikring

Har du tenkt på hvordan livet kan bli dersom en av forsørgerne i familien dør? Dødsfallsforsikring passer alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar. Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer og gir trygghet for de etterlatte.

Uføreforsikring

Dersom du blir sykmeldt i mer enn et år, vil det bety et stort inntektstap for deg. Rundt 10 prosent av oss mister evnen til å jobbe og blir uføre. En uføreforsikring sikrer deg en tryggere økonomisk hverdag dersom du skulle bli en del av statistikken. Derfor er dette kanskje en av dine viktigste forsikringer.
Familie sittende på gulvet

Barne- og ungdomsforsikring

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring sikrer barnet økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje. Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen gjelder frem til fylte 26 år. 

Kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom forhindrer dessverre ikke eventuell kritisk sykdom som måtte ramme deg eller de du er glad i. Men forsikringen hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.

Ønsker du et møte med en rådgiver?

Våre rådgivere har alltid ledig tid til en prat med deg. Finn en ledig tid som passer deg og book et møte med en rådgiver her. Du velger om du vil møtes fysisk i banken, per telefon eller på Teams. Finner du ingen tid som passer, ta kontakt med oss på telefon eller e-post.