Dette forutsetter godkjenning av Finanstilsynet og Representantskapet. Emisjonen er fullgarantert. Det vises til børsmeldinger 14. august 2019:

https://newsweb.oslobors.no/message/482891

https://newsweb.oslobors.no/message/482892