Aurskog Sparebank deler hvert år ut betydelige beløp gjennom gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål. Banken har vært spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår. I 2021 ble det delt ut midler til rundt 200 ulike tiltak innenfor kultur, idrett, næringsutvikling, inkludering og klima- og miljø.

Lagene og foreningene som mottar midler fra banken er i hovedsak basert på frivillig arbeid. Frivilligheten i Norge er blitt estimert til å tilsvare 147.000 årsverk. 2022 er frivillighetens år. I hele år skal vi feire frivilligheten - Norges største lagarbeid. Uten frivilligheten stopper Norge opp.

Årets store gaveutdeling er nå i gang og vi skal dele ut gaver til lokale lag og foreninger som tilhører våre lokalsamfunn og som har kundeforhold til banken. Til årets gaveutdeling oppfordrer vi spesielt lag og foreninger eller prosjekter innenfor klima- og miljø, integrering, mangfold og næringsutvikling til å søke. 

Alle spørsmålene i det elektroniske søknadsskjemaet må fylles ut. Ved vurdering av søknadene kommer vi spesielt til å vektlegge hvordan laget/foreningen gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å vokse opp, bo og leve. Videre ønsker vi at dere knytter arbeidet laget/foreningen gjør opp mot FNs bærekraftsmål. Har dere spesielle prosjekter eller planer for året som kommer er det fint om dere skriver om det. 

Søknadsfrist 13. mars 2022

Søknadsskjemaet finner du ved å klikke her.

 Søknadene behandles og besvares fortløpende etter at søknadsfristen har gått ut. 

Gavemidler deles ikke ut til:

  • Politiske og religiøse organisasjoner
  • Miljøskadelige formål
  • Formål i strid med god forretningsskikk
  • Prosjekter som virker diskriminerende
  • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige