Aurskog Sparebank deler hvert år ut betydelige beløp gjennom gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål. Banken har vært spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår. I 2019 ble det delt ut midler til i overkant av 150 ulike tiltak innenfor kultur, idrett, næringsutvikling, inkludering og miljøvern. 

Årets store gaveutdeling er nå i gang og vi skal dele ut gaver til lokale lag og foreninger som tilhører våre nærområder og som har kundeforhold til banken. I søknaden ønsker vi at dere skriver noe om formålet med laget/foreningen og det arbeidet dere driver lokalt. Har dere spesielle prosjekter eller planer for året som kommer er det fint om dere skriver litt om det. 

Søknadsfrist 1. mars 2020

Elektronisk søknadsskjema, med automatisk innsending, finner du her 

Søknadsskjema for utfylling i word finner du her

Søknad sendes til banken på e-post: marked@aurskog-sparebank.no eller i post:
Aurskog Sparebank
Att: Helene Enger Skjønnhaug
Senterveien 15
1930 Aurskog

Søknadene behandles og besvares fortløpende etter at søknadsfristen har gått ut.