Vi heier på lokalsamfunnet og ønsker at det skal være gode steder å vokse opp, bo og leve på Romerike. Det er viktig for oss å engasjere oss og bidra til lokal vekst og utvikling. Fra høsten 2022 frem til sommeren 2023 tilbyr vi kostnadsfrie parkdress-abonnementer for alle barn i én hel barnehage på Romerike. 
Vi synes Parkdressen er et genialt konsept. Å lære barn at det går an å bruke uten å eie, om gjenbruk og reparasjon fremfor å kjøpe nytt bidrar til gode forbruksvaner fra starten av. Det er viktig for en bærekraftig fremtid. En viktig del av bankens strategi er å gi tilbake til lokalsamfunnene i form av gaver og sponsorstøtte. Når vi i tillegg kan gjøre det gjennom et godt bærekraftsprosjekt gleder det oss ekstra. Parkdressen bidrar til mange av FNs bærekraftsmål, det synes vi er fint.  

- Helene Enger Skjønnhaug, bærekraftsansvarlig i banken

Sammen for en bærekraftig fremtid

Tekstilindustrien utgjør et større CO2-utslipp pr år enn all fly- og skipstrafikk sammenlagt. Dette problemet ønsker Parkdressen.no å være med på å løse gjennom å tilby en tjeneste hvor småbarnsfamilier kan leie parkdresser istedenfor å kjøpe de. Målsetningen er å skape gode forbruksvaner for den generasjonen som vokser opp slik at de kan ha et mer bærekraftig forbruk i fremtiden. For å lykkes med dette, må det være enklere og bedre å leie, fremfor å eie.

Ved å leie parkdress, får barna en størrelse som passer godt fra dag 1. Når de vokser ut av størrelsen, bytter man bare til en større størrelse. Skulle dressen bli ødelagt ved bruk får man tilsendt en ny og den gamle blir tatt inn til reparasjon. På slutten av parkdress-sesongen, samles alle dressene inn for vask, impregnering og eventuell reparasjon, og blir deretter gjort klar for en ny sesong hos en ny familie. Parkdressen.no har designet og utviklet en parkdress for å passe inn i en sirkulær økonomi. Den er altså designet for langvarig bruk og gjenbruk, den er enkel å reparere og den skal til slutt kunne resirkuleres. Dressen er en fleksibel 2-lags løsning slik at den kan brukes gjennom alle 3 sesongene - høst, vinter og vår. En annen fordel med å designe et produkt for en sirkulær økonomi, er at man har et incentiv for at produktet skal leve så lenge som mulig. Det betyr høyere produksjonskostnader, men også høyere kvalitet. Den høye kvaliteten på produktet, nyter småbarnsfamiliene godt av, da de får en av de beste dressene på markedet, til en lav månedlig pris.

Samarbeidet mellom Aurskog Sparebank og Parkdressen.no er et godt eksempel på hvordan den sirkulære økonomien kan fungere i praksis. Skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftsmål, er det viktig å samarbeide på tvers av sektorer. I dette tilfellet er det samspillet mellom Aurskog Sparebank, lokalsamfunnene med småbarnsfamiliene og barnehagene, og Parkdressen som tilbyder av tjenesten, som sammen er med på å fremme bærekraftig forbruk av tekstiler for de kommende generasjonene. Vi i Parkdressen syns det er veldig givende å være med på å skape gode holdninger og forhåpentligvis et lite skritt mot en mer bærekraftig hverdag for de som kommer etter oss. 

 

- Henrik Hojem, gründer av Parkdressen.no

Delta på Facebook

På bankens Facebookside finner du et innlegg om konkurransen. Nominer din barnehage i kommentarfeltet på innlegget og barnehagen er med i konkurransen. I slutten av juni trekker vi ut en heldig barnehage som vinner. 

Parkdressen.no 

Parkdressen.no er en abonnements-tjeneste på parkdresser til småbarnsfamilier med barn i barnehage. De lanserte tjenesten sin høsten 2018 og skal nå i gang med sin fjerde sesong og leverer til kunder i hele landet. Parkdressen.no sin målsetning er å skape positive og bærekraftige holdninger hos barna som vokser opp i dag og er morgendagens forbrukere.  

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med: 

Helene Enger Skjønnhaug, bærekraftsansvarlig i banken
Telefon 920 95 201
helene@aurskog-sparebank.no

Henrik Hojem, gründer av Parkdressen.no
Telefon: 909 82 181
henrik@parkdressen.no