Bakgrunnen for renteendringen er en gradvis økning i markedsrentene og den generelle markedssituasjonen. 

Etter renteendring er beste flytende utlånsrente 2,60% (førstehjemslån), og beste innskuddsrente 3,50% (boligsparing for unge). 

De nye rentene vil gjelde fra 27. mars 2019 for nye konti, og fra 9. mai 2019 for eksisterende konti. 

For mer informasjon ta kontakt med Adm. banksjef Odd Nordli.