Bakgrunnen for endringen i innskudds- og utlånsrentene er en gradvis økning i markedsrentene og den generelle markedssituasjonen. 

Beste flytende utlånsrente blir 2,40% (førstehjemslån i EBK), og beste innskuddsrente blir 3,50% (boligsparing for unge). 

De nye rentene vil gjelde fra 1. oktober 2018 for nye lån og innskudd, og fra 14. november 2018 for eksisterende lån og innskudd. 

For mer informasjon ta kontakt med Adm. Banksjef Odd Nordli