Bakgrunnen for renteendringen er den generelle markedssituasjonen, samt en gradvis økning i markedsrentene (NIBOR) som øker bankens rentekostnader. 

Etter renteendring er beste flytende utlånsrente 2,70% (førstehjemslån), og beste innskuddsrente 3,75% (boligsparing for unge). 

For personkunder vil de nye rentene gjelde fra i dag på nye konti, og fra 8. august 2019 for eksisterende konti. For bedriftskunder vil renteendringen tre i kraft fra i dag på nye konti og fra 16. juli 2019 på eksisterende konti. 

For mer informasjon ta kontakt med Adm. banksjef Odd Nordli.