Kredittkortet fås enten med privat ansvar eller med bedriftsansvar. Her ser du hvilket kort som passer best for deg.

MasterCard Business med privat ansvar

MasterCard Business med privat ansvar er den vanligste formen for kredittkort, og egner seg for bedrifter med mange ansatte.

Det er kortholder som er juridisk ansvarlig for all bruk av kortet, og kredittgrensen baserer seg på den enkeltes betalingsevne. Med Mastercard Business er det enkelt å fylle ut reiseregning og utleggskjema, og dersom minst 50 prosent av jobbreisen er betalt med kredittkortet, er reise- og avbestillingsforsikring inkludert. 

MasterCard Business med bedriftsansvar

MasterCard Business med bedriftsansvar egner seg for små bedrifter, for eksempel enkeltpersonforetak.

Det er bedriften som er juridisk ansvarlig for all bruk av kortet, og kredittgrensen baserer seg på bedriftens betalingsevne. Kostnadene føres direkte mot bedriften, og arbeidsgiver får full oversikt over innkjøp i den månedlige fakturaen i nettbanken. Reise- og avbestillingsforsikring er inkludert i kortet. 

Bedriftskredittkortet kan gi skattemessig fordel

I tillegg til at du får bedre kontroll over privat- og jobbøkonomien, kan kredittkortet gjennom jobben gi både deg og arbeidsgiver en skattemessig fordel.

Dersom du reiser mye i jobbsammenheng og mottar diettgodtgjørelse, eller får igjen penger for matutlegg gjort i forbindelse med reisen, kan det lønne seg å bruke kredittkortet du har fått gjennom jobben fremfor ditt private. Årsaken er at dekning av diettgodtgjørelse og utlegg gjort med privat kredittkort er skattepliktig fra 2018.

Brukes firmakortet regnes diettgodtgjørelsen eller utlegget som naturalytelse, og beskattes etter fastsatte satser. Brukes et privat kredittkort vil man bli beskattet for det faktiske refunderte beløpet og arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift. I mange tilfeller vil derfor både den ansatte og bedriften spare skatt ved å bruke bedriftskredittkortet fremfor et privat kredittkort.

Har du spørsmål om dette? For oppdaterte regler som gjelder deg eller bedriften din, anbefaler vi at du kontakter regnskapsføreren eller revisoren din.

Les også: Slik skiller du bedriftens økonomi fra din egen.