Innhold

Fortrinnsrettemisjonen er på nærmere vilkår fullt garantert, slik at det er hentet inn tegningsgarantier som til sammen dekker hele bruttoprovenyet på MNOK 80. Garantistene i fortrinnsrettsemisjonen er eksisterende, større egenkapitalbeviseiere og eksterne investorer.


Tidsplan

6. - 20. mars 2017    Tegningsperiode og handel i tegningsretter
23. mars 2017          Tegningsallokering                         
30. mars 2017          Registrering av emisjon i Foretaksregisteret
30. mars 2017          Notering og levering av egenkapitalbevis

Nærmere informasjon om emisjonen vil komme.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Adm. banksjef Odd Nordli