Koronaviruset

Hva dekker reiseforsikringen?

Har du helårs reiseforsikring?

Oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker ift. koronasituasjonen

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia, samt for de landene på EUs tredjelandsliste som FHI anser som trygge. Dette betyr at fra denne dato, og i disse landene, vil reiseforsikringen gjelde som normalt for alle, også for de som enda ikke er vaksinert.

Utenlandsreiser
Eika Forsikring følger fortsatt Utenriksdepartementets reiseråd, som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle andre land omfattet av reiseråd, frem til 5. juli. Velger du å reise likevel, vil den helårlige reiseforsikringen din gjelde som normalt, men ikke for koronarelaterte hendelser i områder der det foreligger reiseråd, selv om du er vaksinert. UDs reiseinformasjon finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Reiser du til et land etter at reiserådet er opphevet, vil også skader som har sammenheng med koronasituasjonen være omfattet. Vær allikevel oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom ferien må avbrytes som følge av endringer i smittesituasjonen, eller det kommer nye reiseråd. 

Avbestilling av utenlandsreiser
Vi dekker avbestilling dersom det ved utreisetidspunktet foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet, forutsatt at det ikke forelå reiseråd når reisen ble bestilt. 

Avbestilling av innenlandsreiser
Vår helårs reiseforsikring omfatter avbestilling dersom du skulle bli akutt syk. Forsikringen er også utvidet slik at den nå også omfatter avbestilling av fritidsreiser dersom du ikke får reist fordi du sitter i pålagt smittekarantene. Utvidelsen gjelder med avreise fra og med 31. januar 2021, til og med 31. august 2021.

Forutsetningene for utvidet dekning:

  • Utlegget er ikke refunderbart av reisearrangør.
  • Du er syk eller har symptomer som er forenelig med koronasykdom og skal i karantene iht. retningslinjene til FHI.
  • Du eller noen i medforsikret familie blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter.
  • Når din eneste medreisende blir pålagt slik karantene.
  • Dette må kunne dokumenteres.

Utvidet dekning for avbestilling gjelder ikke ved: 

  • Frykt for smitte.
  • Innreisekarantene etter utenlandsopphold.
  • Utlegg som er refunderbart av reisearrangør.

Har du reiseforsikring gjennom kredittkortet ditt?

Dette bør du vite om kredittkortforsikringen hvis du planlegger en ny utenlandstur

Smittesituasjonen i Europa og verden for øvrig gjør at man bør unngå å reise. Det som gjør situasjonen uforutsigbar akkurat nå er blant annet at land og regioner raskt kan gå fra gult til rødt. Vi anbefaler derfor at man har litt ekstra is i magen når det gjelder bestilling av reise.

For å kunne avbestille en reise uten at du eller noen i reisefølge er syke, trenger du en ordinær helårs reiseforsikring. Kansellering grunnet Covid-19 vil ikke være dekket av kredittkortforsikringen, men av den helårlige reiseforsikringen.

Spesielle regler som gjelder for kredittkortet
Alle våre kredittkort leveres i samarbeid med Mastercard og følgende gjelder ved reklamasjon under naturkatastrofer, regionale tragedier eller globale hendelser (informasjonen er under løpende oppdatering):

  • Du kan reklamere på varer eller tjenester du har kjøpt med kortet som ikke er levert til avtalt dato. Det vil si, at du kan reklamere blant annet på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikke innvilger refusjon. Det samme gjelder for billetter til ulike arrangementer dersom arrangøren ikke refunderer billettomkostningene.

Flyreise (jfr. forbrukerrådets nettside)
Hvis en flyreise blir innstilt eller kansellert, har du valget mellom refusjon av billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet, eller ny reise på et senere tidspunkt. Dette gjelder uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet kan ikke se bort fra disse rettighetene. Du har også krav på forsinkelsesrente regnet 7 dager fra du krevde refusjon til kravet betales. Forsinkelsesrente må du kreve særskilt.

Foreløpig gjelder følgende i forbindelse med koronautbruddet (informasjonen oppdateres fortløpende)
•  Ved legeordinert karantene eller sykdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetiden /sykdom hindrer avreise. Avbestilling som følge av UD sine reiseråd dekkes ikke av denne forsikringen.

Vi anbefaler deg å ta en titt på våre forsikringsvilkår og gjøre deg kjent med de ulike dekninger. 
Lurer du på hva forskjellen er mellom de ulike reiseforsikringer? Ta en titt på vår dekningssammenligning.

Behøver du å melde skade, kan du enkelt levere skademeldingen på nett.

Spørsmål og svar om din reiseforsikring via kredittkortet