For å kvalifisere til våre grønne boliglån må boligen eller fritidsboligen tilfredsstille følgende krav:

  • Energiklasse A eller B
  • Byggeår etter 2012

Vi tilbyr grønne boliglån ved kjøp eller nybygg av miljøvennlig bolig, oppgradering av eksisterende bolig til høyere miljøstandard, og ved miljøvennlige tiltak som utløser støtte fra Enova. 

Hva betyr energiklasse A eller B? 

Ved fastsettelse av energimerke på boligen vurderes den i henhold til hvor energikrevende det er å holde en stabil innetemperatur, og hvilken energikilde som brukes. Energimerket kan man finne i prospekt, takst eller ved å gjennomgå kartlegging på energimerking.no

Energiklasse A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få energimerke A. 

Energiklasse B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen. 

Hvordan kan man gjøre boligen enda mer energieffektiv? 

Enova gir en rekke anbefalinger for hvordan du kan gjøre boligen din mer energieffektiv. På enova.no kan du i tillegg søke om støtte til energieffektiviserende tiltak.