Aurskog Sparebank ønsker å være en engasjert samfunnsaktør og en sterk støttespiller til lokalt lag- og foreningsliv gjennom sponsorstøtte og gavevirksomhet. Hver år avsetter vi derfor en betydelig sum av fjorårets resultat til gaver til allmennyttige formål.

Banken er spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår og bidra til vekst og utvikling i kjernemarkedsområdet.

Vår årlige gavetildeling foregår i februar og for mottakere av gave ved gaveutdelingen for 2019 vil bli publisert her.