31.03.2018
Største eiere Antall Andel av total EK
Grefsen Holding AS* 187.574 2,78%
Pateco AS 69.963 1,04%
Jan Martinsen Holding AS 59.444 0,88%
O. M. Holding AS 59.339 0,88%

Kitty Tørnby Lauvsnes

45.000 0,67%
Karl's AS 41.445  0,61% 
Rolf Ingar Nordmo 40.314 0,60%
BTHA Holding AS 39.018 0,58%
Rolf Nordmo AS 38.874 0,58% 
Agh AS 37.434 0,56%
Haaland Klima AS 36.858 0,55%
Pål Steinar Grjotheim 35.995 0,53%
Oddbjørn Berg 31.675 

0,47%

Brus AS
30.000 0,44%
Jan Olberg 29.074 0,43%
Hans Sauge  28.565  0,42%
Ulf Ryen 26.204  0,39% 
Bjørn Tore Haaland 24.971 0,37% 
Halvor Sveistrup 23.495 0,35%
Jan Arne Frogner 21.068 0,31%
Sum 20 Største eiere 906.310 13,44%
Øvrige eiere 1.474.537 21,87%
Totalt (eierbrøk) 2.380.847 35,31%

 * Styremedlem Kjell-Tore Skedsmo har bestemmende innflytelse i Grefsen Holding AS