Dato: Melding:
27.01.2021  Valgmøter for innskytere og egenkapitalbeviseiere 
28.01.2021 Regnskap 4. kvartal 2020
03.03.2021

Møte representantskap - vedtak årsregnskap 2020 og valg

04.03.2021  Årsrapport 2020
29.04.2021  Regnskap 1. kvartal 2021
12.08.2020 Halvårsrapport
28.10.2020 Regnskap 3. kvartal 2021