ISIN Emisjons-
beløp
Egen               
beholdning
Forfalls-   
dato 
Låneavtale
NO0010861776  100 MNOK 0 03.09.20
NO0010746746 49 MNOK 0 01.10.20 Låneavtale
NO0010786700 263 MNOK 0 22.02.21  Låneavtale 
NO0010822737
300 MNOK 0 14.05.21
Låneavtale
NO0010808876 300 MNOK 0 25.10.21 Låneavtale
NO0010791783 300 MNOK 0 27.04.22 Låneavtale
NO0010844061 400 MNOK 0 05.09.22  Låneavtale 
NO0010816044 375 MNOK 0 13.02.23 Låneavtale
NO0010833478  250 MNOK 0 28.09.23  Låneavtale 
NO0010852817  350 MNOK  0 24.05.24  Låneavtale 
NO0010870819
200 MNOK  0 04.12.24 Låneavtale
Fondsobligasjoner  
NO0010856685  100 MNOK      Låneavtale 
Ansvarlig lån  
NO0010830862 85 MNOK  0   Låneavtale
NO0010856651  50 MNOK     Låneavtale