ISIN Emisjons-
beløp
Egen               
beholdning
Forfalls-   
dato 
Låneavtale
NO0010768153 15 MNOK 0 21.06.19  Låneavtale
NO0010832306    100 MNOK  0  13.09.19   
NO0010720865 155 MNOK 0 29.09.19  Låneavtale
NO0010805906 300 MNOK 0 15.06.20 Låneavtale
NO0010746746 280 MNOK 0 01.10.20 Låneavtale
NO0010786700 285 MNOK 0 22.02.21  Låneavtale 
NO0010822737
300 MNOK 14.05.21
Låneavtale
NO0010808876 300 MNOK 0 25.10.21 Låneavtale
NO0010791783 300 MNOK 0 27.04.22 Låneavtale
NO0010844061 150 MNOK  05.09.2022  Låneavtale 
NO0010816044 300 MNOK 0 13.02.23 Låneavtale
NO0010833478  250 MNOK 28.09.23  Låneavtale 
Fondsobligasjoner  
NO0010721699 120 MNOK Evig Låneavtale
Ansvarlig lån  
NO0010830862 85 MNOK  0 04.09.28 Låneavtale