ISIN Emisjons-
beløp
Egen               
beholdning
Forfalls-   
dato 
Låneavtale
NO0010671712 100,5 MNOK -40,5 MNOK 15.02.18 Låneavtale
NO0010802473  100 MNOK   0 22.08.18  Låneavtale
NO0010683931 102 MNOK -10 MNOK 03.09.18 Låneavtale
NO0010700958 210 MNOK 0 23.01.19 Låneavtale
NO0010768153 230 MNOK 0 21.06.19  Låneavtale
NO0010720865 300 MNOK 0 29.09.19  Låneavtale
NO0010805906 170 MNOK 0 15.06.20 Låneavtale
NO0010746746 280 MNOK 0 01.10.20 Låneavtale
NO0010786700 285 MNOK  0 22.02.21  Låneavtale 
NO0010808876 300 MNOK 0 25.10.21 Låneavtale
NO0010791783 270 MNOK 0 27.04.22 Låneavtale
NO0010816044 100 MNOK  0 13.02.2023 Låneavtale
Fondsobligasjoner  
NO0010721699 120 MNOK Evig Låneavtale
Ansvarlig lån  
NO0010703176 85 MNOK   12.02.24 Låneavtale