ISIN Emisjons-
beløp
Egen               
beholdning
Forfalls-   
dato 
Låneavtale
NO0010808876 70 MNOK 0 25.10.21 Låneavtale
NO0010791783 300 MNOK 0 27.04.22 Låneavtale
NO0010844061 400 MNOK 0 05.09.22  Låneavtale 
NO0010816044 375 MNOK 0 13.02.23 Låneavtale
NO0010833478  250 MNOK 0 28.09.23  Låneavtale 
NO0010895766  365 MNOK 0 15.03.24 Låneavtale
NO0010852817  350 MNOK 0 24.05.24  Låneavtale 
NO0010870819
330 MNOK 0 04.12.24 Låneavtale
NO0010892284 350 MNOK 0 02.09.25  Låneavtale 
NO0011086944 200 MNOK 0 01.12.25 Låneavtale
NO0010920861  400 MNOK 0 27.04.26 Låneavtale
Fondsobligasjoner    
NO0010856685  100 MNOK      Låneavtale 
Ansvarlig lån  
NO0010830862 85 MNOK     Låneavtale
NO0010856651  50 MNOK     Låneavtale
NO0011018400 50 MNOK
  Låneavtale