ISIN Emisjons-
beløp
Egen               
beholdning
Forfalls-   
dato 
Låneavtale
NO0010832306    100 MNOK  0  13.09.19   
NO0010720865 195 MNOK 175 MNOK 29.09.19  Låneavtale
NO0010805906 300 MNOK 0 15.06.20 Låneavtale
NO0010746746 280 MNOK 0 01.10.20 Låneavtale
NO0010786700 300 MNOK 0 22.02.21  Låneavtale 
NO0010822737
300 MNOK 14.05.21
Låneavtale
NO0010808876 300 MNOK 0 25.10.21 Låneavtale
NO0010791783 300 MNOK 0 27.04.22 Låneavtale
NO0010844061 270 MNOK  05.09.22  Låneavtale 
NO0010816044 300 MNOK 0 13.02.23 Låneavtale
NO0010833478  250 MNOK 28.09.23  Låneavtale 
NO0010852817  100 MNOK  24.05.24  Låneavtale 
Fondsobligasjoner  
NO0010721699 120 MNOK 55 MNOK
Låneavtale
NO0010856685  100 MNOK      Låneavtale 
Ansvarlig lån  
NO0010830862 85 MNOK  0   Låneavtale
NO0010856651  50 MNOK     Låneavtale