Styre

Jan H. Skøld (leder)
Tove E. Hauge Nyhus (nestleder)
Kjell-Tore Skedsmo
Eivind Landsverk
Inger-Lise Nøstvik
Christine Melleby (ansattvalgt)

Varamedlemmer til styre

Ann-Christin Holtet
Alf Marius Lundberg (ansattvalgt)

Representantskap

Erik Gangnæs (leder)
Annikken Eid (nestleder)
Mona Andersen
Pål Albert Fjeld
Ada Elisabeth Dalby Glende
Johnny Holtet 
Bjørn Sauge 
Gisle Skjønhaug 
Anita Holmen Dalbak 
Arild Fossen 
Svein H. Kallum 
Halvor Sveistrup
Knut Arne Lybæk
Solveig Rønaas 
Anne Gro Nilsen Waaler 
Anne Sørdal Gimle (ansattevalgt)
Tormod Løvseth (ansattevalgt)
Arne Olav Jødahl (ansattevalgt)
Jane Karin Helbostad (ansattvalgt)
Trond Hellesjø (ansattvalgt)