Styre

Jan H. Skøld (leder)
Liv Ånerud Tangen (nestleder)
Kjell-Tore Skedsmo
Eivind Landsverk
Tove E. Hauge Nyhus
Per Kristian Melby (ansattvalgt)

Varamedlemmer

Inger-Lise Nøstvik
Katrin Bråthen (ansattvalgt)


Representantskap

Liv Haneborg (leder)
Erik Gangnæs (nestleder)
Mona Andersen 
Pål Albert Fjeld 
Ada Elisabeth Dalby Glende
Johnny Holtet 
Bjørn Sauge 
Gisle Skjønhaug 
Anita Holmen Dalbak 
Annikken Eid 
Arild Fossen 
Svein H. Kallum 
Jan Werner Martinsen
Solveig Rønaas 
Anne Gro Nilsen Waaler 
Karl-Olaf Aannerud (ansattevalgt)
Anne Sørdal Gimle (ansattevalgt)
Wenche Kristin Haug (ansattevalgt)
Arne Olav Jødahl (ansattevalgt)
Anita Vekve (ansattevalgt)