Ledelsen i Aurskog Sparebank

Ledergruppen i Aurskog Sparebank består av 6 personer med solid bankerfaring og bred faglig forankring innenfor sitt område. 

Administrerende banksjef/CEO

Evy Ann Hagen
Hagen er advokat med master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo. Hun har lang erfaring fra finansnæringen, senest som direktør i Finans Norge. I tillegg til ulike lederroller i DNB-konsernet, har hun også vært ansatt i Finansklagenemnda. Hagen har vært ansatt i Aurskog Sparebank siden november 2019.

Assisterende banksjef/CFO

Andreas Halvorsrud Glende
Glende er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har jobbet i flere stillinger i ICA-konsernet før han ble ansatt som finansiell controller i Aurskog Sparebank i 2010. Glende ble økonomisjef fra 2013 og ass. banksjef fra 2017.

Assisterende banksjef, leder bankdrift

Line Thams Blikstad
Blikstad har utdanning fra blant annet Handelshøyskolen BI innenfor økonomi og bank. Hun har bred bankerfaring siden 1984 i bl.a. DNB og Handelsbanken. Hun ble ansatt i Aurskog Sparebank som ass. banksjef, leder bedriftsmarked i 2011 og ble leder av bankdrift fra 2014.

Assisterende banksjef, leder bedriftsmarked

Pål Berg-Knutsen
Berg-Knutsen har utdannelse innen økonomi fra BI og er utdannet sivilingeniør i byggfag ved NTNU. Han har tidligere erfaring som CFO i eiendomsselskapet FORTIN, Business Controller i BWG Homes og bygningsteknisk konsulent i Multiconsult. Videre har han 13 års erfaring med bedriftsmarkedet i Nordea og har vært ansatt i Aurskog Sparebank siden august 2016.

Markedssjef

Helene Enger Skjønnhaug
Skjønnhaug har bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI og i tillegg flere frittstående fag fra BI bank og finans. Hun ble ansatt i Aurskog Sparebank i 2010 og har hatt flere stillinger og arbeidssteder i banken før hun ble markedssjef i 2015 og medlem av ledergruppen i 2020.

Leder sparing og investering

Tor Einar Torre
Torre har vært ansatt i Aurskog Sparebank siden 1988 og har arbeidet i en rekke ulike stillinger. Han har ledet avdelingen for sparing og investering siden 2007.