Ledelsen i Aurskog Sparebank

Ledergruppen i Aurskog Sparebank består av 7 personer med solid bankerfaring og bred faglig forankring innenfor sitt område.