Fortrinnsrettet emisjon

Bankens styre har besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på 100 mill kr, for å sikre videre vekst og utvikling.

Emisjon

Informasjon om emisjonen, prospekt og tegningsblankett finner du ved å gå videre til DNB sine sider. Du må først bekrefte nasjonalitet og generelle vilkår på engelsk før du får tilgang til informasjonen. Tegningsperiode 16. - 30. september.

Nyhet - vi lanserer grønt næringslån

Grønt næringslån er lånet for deg som har fokus på miljø og bærekraft, og som vurderer å utføre energibeparende tiltak eller å investere i ny miljøvennlig teknologi. 

Gode råd

Åpningstider, adresser og telefonnummer