Resultat 1. halvår 2019

Styret vedtok i går regnskapet for 1. halvår. I tillegg ble det vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på 100 mill. 

Fortrinnsrettet emisjon

Bankens styre har besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på 100 mill kr, for å sikre videre vekst og utvikling.

Gode råd

Åpningstider, adresser og telefonnummer