Bærekraft i Aurskog Sparebank

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Historien viser at sparebanken alltid har vært opptatt av, og drevet etter bærekraftige prinsipper. Man har bare ikke kalt det for bærekraft, eller vært opptatt av å fortelle omverden at bærekraft er en viktig del av sparebankidentiteten.

Bankens prioriterte bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som bank har vi påvirkning på de fleste bærekraftsmålene. Bankens prioriterte mål for vår virksomhet er mål nummer 4, 8 og 11; god utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og bærekraftige byer og samfunn.

Aurskog Sparebank signerer FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet

Bærekraft har vært en del av Aurskog Sparebanks kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1846. Vi bygger videre på våre solide tradisjoner ved å signere FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet. 

Bærekraftsrapport 2020

Bærekraft har alltid vært en viktig del av sparebanktradisjonen. Torsdag 22. oktober la banken frem sin aller første bærekraftsrapport. 

Med hjerte for lokalsamfunnet

Vi heier på lokalsamfunnet og ønsker at det skal være gode steder å bo og leve. Gjennom å drive banken godt og effektivt skapes verdier som kommer lokalsamfunnet til gode. Vi deler hvert år ut betydelige beløp til allmennyttige formål. Vi engasjerer oss og bidrar til lokal vekst og utvikling. 

Aurskog Sparebank er Miljøfyrtårnsertifisert

I høst har banken jobbet med miljøsertifisering og 20. oktober 2020 ble bankens kontorer miljøsertifiserte som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen som Miljøfyrtårn gir gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. 

Grønne boliglån

Vi har jobbet med å kunne tilby grønne lån til kundene våre over lenger tid. I tråd med vår bærekraftstrategi og vårt fokus på mer bærekraftige finansielle tjenester er det en milepæl for oss at vi nå kan tilby grønne boliglån, sier bærekraftsansvarlig Helene Enger Skjønnhaug. 

Ta gjerne kontakt med bærekraftsansvarlig ved spørsmål