Finansiering

Bedrifter forandrer seg - og det gjør finansieringsbehovene også. Enten du trenger kortsiktig eller langsiktig finansiering hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for din bedrift.

Hva slags finansiering trenger du?

Et byggelån er skreddersydd for deg som skal bygge nytt eller gå i gang med omfattende rehabilitering. Lånet utbetales i takt med utviklingen i prosjektet, og sikrer deg dermed tilgjengelig midler i hele byggeperioden. 

Et næringslån er for deg som skal investere i eiendom, maskiner eller produksjonsutstyr.

En bankgaranti blir ofte brukt for å sikre avtaler mellom to parter. Denne kan brukes ved betalingsavtaler, kontrakter eller lån.

Kassekreditt er tilpasset til deg som har inntekter og utgifter som varierer i perioder. Slik finansierer du bedriftens kortsiktige utgifter i perioder der inntektene er mindre enn de løpende utgiftene.

Ved leasing kjøper vi utstyret, og bedriften din leier det. Du slipper å ta pant i eiendom, og får enkelt tilgang til nyere utstyr.

Ta kontakt med oss, så finner vi den finansieringsformen som passer best for deg og din bedrift.

Planer om å utvide?

Vokser bedriften din? Eller har du behov for større plass til dine ansatte? Ønsker du kanskje å investere i et nytt byggeprosjekt? Eller trenger du nytt produksjonsutstyr?

Vi kjenner næringslivet der du er. Snakk med oss om finansiering, så finner vi en løsning.

Næringslån

Låneprodukt       Pris
Grønt næringslån  etter avtale
Næringslån etter avtale
Kassekreditt etter avtale
Byggelån etter avtale