Innhold
Boliglån

Boliglån er et lån med sikkerhet i bolig eller fast eiendom. Det nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale, enten med fast- eller flytende rente. 

 • Fastrente gir størst forutsigbarhet. Da inngår du en bindende avtale om en fast rente for tre, fem eller ti år, og betaler en fast sum på boliglånet ditt - uavhengig av økonomiske svingninger i markedet.
 • Ved flytende rente, endrer renten seg i takt med svingninger i markedet. Det gjør at renteutgiftene på boliglånet vil variere. Dersom din personlige økonomi tåler svingninger i boliglånsrenten, vil valg av flytende rente som regel være mest lønnsomt.
Førstehjemslån - Ung33

Vi har et eget tilbud til deg mellom 18 og 33 år som sikrer deg våre aller gunstigste lånevilkår!

Å kjøpe din aller første bolig er blant de viktigste investeringene du gjør i livet. Med Ung33 kan du låne opptil 85% av kjøpesummen til vår laveste rente. Kravet til egenkapital for å få vår laveste rente er dermed lavere enn ved ordinært boliglån.

 • Ung33 er for deg som er i alderen 18 - 33 år
 • Er dere to som låner, er det alderen på den yngste som gjelder
 • Du får bankens beste rente
 • Du får gratis etablering av lån dersom du har BSU-konto i banken
 • Du får din egen kunderådgiver
 • Du må være førstegangsetablerer
 • Du må være, eller bli, aktiv kunde med konto og lønnsinngang i Aurskog Sparebank

 

Til våre Ung33 kunder tilbyr vi i tillegg:

 • Gratis etablering av eget design på visakortet
 • Tilbud om kredittkort med fordelsprogram
 • Tilbud om sparing i bank eller i fond
 • Tilbud om person- og skadeforsikringer

Les mer om det å kjøpe sin egen bolig

Fleksilån
Fleksilån passer for deg som har god økonomi, som har boliglån innenfor 60% av boligens verdi og som ønsker større økonomisk fleksibilitet i hverdagen.

Fleksilån fungerer som en kreditt på egen konto, og du bestemmer selv når og hvor mye du ønsker å innbetale på kreditten så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen. Kreditten er tilgjengelig via nettbank og mobilbank slik at du altid har full kontroll når du er på farten.

Betingelser:

 • Totalt boliglån må være innenfor 60% av markedsverdien på din eiendom
 • Løpetid maksimalt 10 år
 • Ingen renter for ubenyttet kreditt
 • Kredittrammen vil være avhengig av husstandens økonomi med tanke på inntekter, gjeld og eiendeler
 • Ingen kunder er i samme situasjon og derfor foretar vi en analyse av økonomien din for å sikre at du også etter kredittopptaket har god økonomi
 • Så lenge du er innenfor innvilget låneramme, bestemmer du selv når du vil betale avdrag. Men som hovedregel vil vi anbefale faste avdrag hver måned
Refinansiering
Du kan refinansiere hvis du trenger å øke boliglånet ditt, enten du skal pusse opp, bygge ut eller ønsker å samle ulik gjeld inn i boliglånet.
 • Belåningsgrad vurderes ut ifra boligens verdi og omsettelighet
 • Lånet sikres med pant i boligen eller annen fast eiendom
Mellomfinansiering

Mellomfinansiering er for deg som både skal kjøpe og selge bolig. Denne løsningen gjør at du kan kjøpe ny bolig, før du selger den du bor i. Du får et kortsiktig lån som gjør at du kan overta ny bolig før du har mottatt oppgjør for salget av den gamle. Du låner hele beløpet til den nye boligen frem til du får solgt den gamle.

Ved mellomfinansiering må banken vite verdien på boligen du skal selge. Det er derfor lurt å ha startet salgsprosessen eller å ha fått en verdivurdering. Kontakt banken før du legger inn bud på ny bolig.

 • Kan innvilges for en periode på inntil seks måneder.
 • Lånet er avdragsfritt.
Finansieringsbevis

Et finansieringsbevis er et lånebevis som bekrefter hvor mye du kan få låne til boligkjøp. Dermed kan du legge inn bud på bolig uten forbehold om finansiering. Dokumentet gir opplysning om maksimal lånesum og bekrefter at du har finansieringen i orden.

 • Du vet eksakt hvor mye du kan kjøpe bolig for.
 • Du kan legge inn bud raskt når du finner en bolig du vil kjøpe, noe som er en stor fordel i situasjoner med flere budgivere.
Byggelån

Når du skal bygge hus, kan du ta opp byggelån for å betale løpende utgifter i byggeprosessen. Lånet etableres som en kredittramme, og disponeres etter nærmere avtale med banken.

 • Når huset er ferdigstilt, og ferdigattest foreligger, blir byggelånet gjort om til et boliglån.
 • Renten beregnes ut fra lånebeløpet som er benyttet.

Tips fra megleren

Kjøp og salg av bolig er noe av det viktigste du gjør i livet. Vi vil gjerne bidra til at opplevelsen blir litt enklere og smidigere.